poniedziałek, 17 października 2011

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - ETAPY ORGANIZACJI

Jak krok po kroku zorganizować
pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole
i kto za co odpowiada?


ZADANIA KOORDYNATORA

Koordynatorem prac zespołu jest najczęściej wychowawca klasy. On zna najlepiej swoją klasę, współpracuje z nauczycielami uczącymi w „jego” klasie”, zna rodziców dzieci, którym pomoc będzie udzielana.

Do jego obowiązków należy:

 1. ustalenie terminu i miejsca spotkania ZESPOŁU
 2. powiadomienie o tym fakcie dyrektora oraz członków Zespołu,
 3. jeśli jest taka potrzeba to, w imieniu członków zespołu pracującego z uczniem, wnioskowanie do dyrektora o zaproszenie na spotkanie przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 4. kompletowanie dokumentacji ucznia (opinia/orzeczenie poradni, dane z obserwacji i pomiarów pedagogicznych itp.),
 5. przygotowanie druku Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz zgromadzenie dostępnej w szkole dokumentacji ucznia – (taki druk może dla wszystkich zespołów przygotować pedagog lub psycholog szkolny, udostępnia on także posiadaną u siebie dokumentację ucznia – opinię lub orzeczenie, inne dokumenty niezbędne do stworzenia KIPU – Karty Indywidulanych Potrzeb Ucznia)
 6. nadzorowanie przebiegu spotkania ZESPOŁU: zapoznanie zespołu z każdym przypadkiem ucznia, przewodniczenie dyskusji i nadzorowanie jej przebiegu, wskazuje osobę, która dokonuje niezbędnych zapisów w KIPU, PDW (Planie Działań Wspierających) lub IPET (Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym), pilnuje złożenia podpisów itp.,
 7. po każdym spotkaniu przedstawienie KIPU dyrektorowi,
 8. jeśli dyrektor nie ustali inaczej – przechowywanie w/w dokumentacji do kolejnego spotkania.

Ps.
KIPU powinno być przechowywane bezpiecznie, (np. w segregatorze, foliowej koszulce), np. u wychowawcy lub pedagoga szkolnego, gdyż ten dokument "wędruje za uczniem" do następnej szkoły.

PDW zaś powinno znjadować się w miejscu dostępnym dla wszystkich nauczycieli uczących w danej klasie, (np. może segregator w pokoju nauczycielskim).


Pozdrawiam

Pedagog w akcji


  6 komentarzy:

  1. Jasno i czytelnie zebrane zadania dla koordynatora i co najważniejsze, wiarygodne uzasadnienie - kto powinien być koordynatorem zespołu.
   W wielu szkołach całą pracę tworzenia zespołów rzuca się na pedagoga, a to nie jest jego zadanie. Pedagog ma koordynować organizację pomocy p-p w szkole, ma wspierać nauczycieli jako specjalista ale nie kierować każdym zespołem.
   Dzieki za takie uporządkowanie zadań.

   OdpowiedzUsuń
  2. Cieszę się, że są pomocą. Pozdrawiam i powodzenia w pracy :)

   OdpowiedzUsuń
  3. Proszę mi odpowiedzieć na następujące pytanie: czy IPET-y muszą być zatwierdzane przez zarządzenie czy uchwałę?

   OdpowiedzUsuń
  4. Nie ma takiej procedury ani obowiązku zatwierdzania przez radę tego typu dokumentów ( KIPU czy IPET)
   Można uchwałą lub zarządzeniem powołać zespoły. Ale wytworzone przez zespoły dokumenty nie.
   Pozdrawiam

   OdpowiedzUsuń
  5. Rozporządzenie nie określa jasno, kto może zostać koordynatorem, gdyż powołuje go dyrektor. Czy zatem koordynatorem może być wychowawca świetlicy szkolnej, który uczestniczył w licznych szkoleniach i warsztatach na w/w temat pomocy pp ?

   OdpowiedzUsuń
  6. Owszem, może być koordynatorem każdy kogo dyrektor zeche powołać.
   Pozdrawiam

   OdpowiedzUsuń