wtorek, 20 września 2011

Tworzymy Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia -KIPU

KROK 4Zespoły opracowują dla ucznia KIPU. Jak i dla kogo? Zobacz. To prezntacja przygotowana na potrzeby szkoleniowe w mojej szkole. Traktuj tę prezentację jako przykład i propozycję.

163 komentarze:

 1. Jaki dokument tworzymy dla dziecka, które posiada tylko orzeczenie o nauczaniu indywidualnym?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. dla dzieci z orzeczeniem o nauczaniu indywidulanym tworzymy KIPU

   Tylko dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego tworzymy IPET :)
   Pozdrawiam

   Usuń
 2. Witam. Czy KIPU tworzymy również dla uczniów klas IV-VI, którzy wg nauczyciela, wychowawcy potrzebują wsparcia lub mają opinię z poradni p-p? Czy dotyczy to tylko uczniów klas I-III i przedszkolaków (uczę w SP).
  Dziękuję

  OdpowiedzUsuń
 3. Wiatm Panią

  Najogólniej pisząc:

  KIPU tworzymy dla wszytkich uczniów potrzebujących pomocy od przedszkola do szkoły ponadgimnazlajnej, tzn. dla tych którzy:
  - posiadają opinie poradni p-p,
  - orzeczenie o potrzebie nauczania indywidanlengo
  - dla ucznia uzdolnionego
  - dla ucznia niedostosowanego społecznie
  - dla ucznia, u którego taką potrzebę widzi nauczyciel

  IPET
  dla ucznia posiadającego orzeczenie do kształcenia specjalnego

  Proszę też zjarzeć pod ten link
  http://goo.gl/IN9zm oraz http://goo.gl/6vFHs

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam, czy KIPU zakładamy raz dla jednego ucznia, czy za każdym razem kiedy otrzymamy orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania? Jeśli orzeczenie wydawane jest co roku.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   Zasadniczo KIPU tworzymy raz, ale należy je ewaluować, jeśli w nowym orzeczeniu o potrzebie nauczania indywidulanego pojawi się coś innego, nowego etc...Zawsze w KIPU można coś dopisać, dodać załącznik ect., tam także co roku dokonujemy oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.
   Zmienne w tym wypadku może być PDW - bo w nim szczegółowo opracowujemy plan pracy z uczniem i tam dopisujemy elementy nowe, dostosowując je do aktualnych potrzeb ucznia. Myślę, że w związku z chorobą dziecka, zwłaszcza przewlekłą jakies funkcje mogą ulegać progresowi lub regresowi, więc trzeba się temu bacznie przyjrzeć. Jeśli nie zauważamy zmian PDW może pozostać bez zasadniczych zmian. Zalecam zdrowy rozsądek.
   Pozdrawiam serdecznie

   Usuń
  2. Jestem wychowawcą klasy IV. Do kiedy mam stworzyć KIPU?

   Usuń
 5. Prosze zajrzeć pod ten adres na moim blogu (post z listopada 2011)

  http://pedagogwakcji.blogspot.com/2011/11/harmonogram-dziaan-szkoy-podstawowe-i.html

  tam znjaduje się harmonogram działań m.in. dla SP

  Ale mówiąc krótko - Karta Indywidulanych Potrzeb Ucznia powinna być stworzona do 30 marca, a więc jużżżżżżżżżżż. Do 30 kwietnia dyrektor na podstawie informacji zawartych w KIPU (zaproponowanych wczesniej przez Zespół)powinien określić ostateczne formy pomocy na nowy rok szkolny 2012/2013 dla konkretnego ucznia i poinformować na piśmie rodziców o tych propozycjach szkoły wobec ich dziecka.

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam. Mam nauczanie indywidualne z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Co powinnam opracować KIPU czy IPET?

  OdpowiedzUsuń
 7. Tworzy Pani IPET. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

  OdpowiedzUsuń
 8. mam pytanie, czy KIPU tworzymy dla ucznia, który ma tylko wadę wymowy, przy czym nie ma trudności w nauce, ani choroby przewlekłej, ani innych SPE, taki mamy dylemat w pracy bo dzieci z wadami wymowy dużo, ale nie wszyscy z tego powodu mają trudności w nauce. prosz eo pomoc

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam serdecznie:)
  Tak, dla takich dzieci piszemy KIPU i PDW, mimo, że nie posiadają one żadnej opinii z Poradni P-P. Jeśli szkoła posiada specjalistę czyli logopedę uczeń powinien (za zgodą rodziców) na takie zajęcia uczęszczać w szkole. Jeśli w szkole nie ma specjalisty-logopedy, wtedy pomóc może/pwoinna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Należy wtedy poprosić poradnię o napisanie PDW, a na koniec roku oceny efektywności zajęć.
  Pozdrawiam
  Powodzenia

  OdpowiedzUsuń


 10. Witam:)
  Mam pytanie dotyczące tworzenia KIPU - czy dla dziecka w szkole podstawowej, które ma tylko problemy z wymową i potrzebuje zajęć logopedycznych tworzymy KIPU? Dziecko nie posiada żadnej opinii PPP, natomiast uczęszcza na zajęcia logopedyczne do poradni. Jednak mama chciałaby, aby brało udział w zajęciach w szkole.
  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam,

  OdpowiedzUsuń
 11. Tak dla takiego dziecka piszemy KIPU i PDW, mimo, że nie posiada żadnej opinii. Jeśli uczęszcza na zajęcia do poradni nie musi uczęszczać na zajęcia do szkoły, jeśli zaś szkoła posiada specjalistę czyli logopedę oczywiście może na takie zajęcia także uczęszczać. Nalezy tylko "zgrać, domówić" PDW a więc działania jakie podejmuje Poradnia z tymi które podejmowac bedzie logopeda w szkole. A na koniec rok wspólnie napisać ocenę efektywności zajęć.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam!
   co należy do działań koordynatora powołanych w szkole zespołów?

   Usuń
  2. Patrz poniżej: Odpowiedź 13 września
   g. 8.56

   Usuń
 12. Witam!
  Dziecko ma wadę wymowy, nie wpływa ona na nukę. Załozyłam dziecku kipu. W szkole nie ma logopedy a matka nie ma mozliwość jeździć na zajęcia z dzieckiem do poradni co w takim wypadku z Pdw?

  OdpowiedzUsuń
 13. Dobrze, że założyła Pani KIPU :)
  Wada wymowy może wpływać na efekty nauczania to nie ulega wątpliwości i z powodu tego typu deficytów nalezy dziecko objąć pomocą. Jeśli szkoła nie ma możlwości zatrudnić specjalisty, a mama z jakichś ważnych przyczyn nie może dojachać z dzieckiem do poradni (pytanie jakie są to przyczyny???)to:
  1. należałoby poprosić mamę o złożenie pisemnego oświadczenia, że nie wyraża zgody na objęcie dziecka pomocą p-p
  2. ewentualnie prosić dyrektora szkoły o zatrudnienie takiego specjalisty na kilka godzin
  3.a może dyrektor mógłby zwrócić się do poradni, by logopeda na takie zajęcia do dziecka przyjachł raz
  w tygodniu??? To też jakieś rozwiązanie. Rozporządzenie mówi o tym, że w realizacji pomocy p-p szkołę powinny wspierać pordnia p-p, w tym specjalistyczna.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 14. Padło takie pytanie: Witam!
  W szkole utworzone zostały dwa zespoły: dla uczniów klas młodszych i dla uczniów klas 4-6. Każdy zespół ma swojego koordynatora. Dyrektor wyznaczył jeszcze jednego koordynatora dla obu zespołów. Kto powinien prowadzić i przechowywać dokumentację typu: KIPU, IPET itp.?

  Odpowiadam zatem :

  Witam serdecznie :)
  Dokumantacja powinna być przechowywana w jednym miejscu, na codzień dostępnym jedynie dla osób prowadzących zajęcia z uczniami (ważne ze względu na ochronę danych osobowych). Zatem może gromadzić ją koordynator główny. Najczęściej bywa nim pedagog szkolny i u niego taka dokumentacja może być przechowywana w formie teczki z wpinanymi foliowymi koszulkami, w które można wkładać wydruki komputerowych wpisów, aktualizacje czy modyfikacje, raporty z ewaluacji realizowanych działań dokonywane sukcesywnie przez zespół. Jeśli w Pani szkole koordynatorem jest inna osoba niż pedagog, to ona właśnie może tę dokumentację gromadzić. Może to być też jakieś inne stosowne miejsce, np. w sekretariacie szkoły lub u dyrektora w gabinecie.
  Sugeruję jednak wybrać takie miejsce, gdzie dostępność do tych dokumentów będzie dobra.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 15. Pisałam o tym 17 paździrnika 2011 pod tym linkiem
  http://pedagogwakcji.blogspot.com/2011/10/zadania-koordynatora-koordynatorem-prac.html

  Jednak przypominam w w skrócie:

  Do jego obowiązków należy:
  1. ustalenie terminu i miejsca spotkania ZESPOŁU
  2. powiadomienie o tym fakcie dyrektora oraz członków Zespołu,
  3. jeśli jest taka potrzeba to, w imieniu członków zespołu pracującego z uczniem, wnioskowanie do dyrektora o zaproszenie na spotkanie przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  4. kompletowanie dokumentacji ucznia(opinia/orzeczenie poradni, dane z obserwacji i pomiarów pedagogicznych itp.),
  5. przygotowanie druku Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz zgromadzenie dostępnej w szkole dokumentacji ucznia – (taki druk może dla wszystkich zespołów przygotować pedagog lub psycholog szkolny, udostępnia on także posiadaną u siebie dokumentację ucznia – opinię lub orzeczenie, inne dokumenty niezbędne do stworzenia KIPU – Karty Indywidulanych Potrzeb Ucznia)
  6. nadzorowanie przebiegu spotkania ZESPOŁU: zapoznanie zespołu z każdym przypadkiem ucznia, przewodniczenie dyskusji i nadzorowanie jej przebiegu, wskazuje osobę, która dokonuje niezbędnych zapisów w KIPU, PDW (Planie Działań Wspierających) lub IPET (Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym), pilnuje złożenia podpisów itp.,
  7. po każdym spotkaniu przedstawienie KIPU dyrektorowi,jeśli dyrektor nie ustali inaczej – przechowywanie w/w dokumentacji do kolejnego spotkania.

  Pozdrawiam ciepło

  OdpowiedzUsuń
 16. witam!
  jestem pedagogiem w gimnazjum i mam pytanie odnośnie sporządzania KIPU. Jeśli uczeń jest w pierwszej klasie (posiadający opinię)tworzymy dla niego KIPU i PDW, co musimy napisać w klasie drugiej do 30 września tylko PDW???

  OdpowiedzUsuń
 17. Do 30 września piszemy PDW na nowy rok szkolny. A w KIPU dodajemy zapisy zmieniające dotychczasowe zalecenia. Karta (KIPU) jest dokumentem, w którym można, a nawet trzeba dokonywac modyfikacji zapisów. Bo to zespół ma obowiązek monitorowania postępów edukacyjnych ucznia, stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, potrzeb i możliwości rozwojowych, etc. Karta to jakby "świadectwo" naszej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wskazówka dla kolejnej szkoły w jaki sposób kontynuować działania pomocowe na wyższym etapie edukacyjnym.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 18. Witam!
  Mam pytanie, czy dla dyslektyka w gimnazjum trzeba co rok pisać plan działań wspierających ?

  OdpowiedzUsuń
 19. Odpowiedź nie będzie jednoznaczna, ponieważ:
  podjęta z dyslektykiem praca z pewnością będzie owocowała jakimiś zmianami "in plus", ale jak też wiadomo nie sposób skorygować dysfunkcje w jeden rok. Zatem nalezy nadal ćwiczyć zaburzone funkcje, jedne w szerszym inne w węższym stopniu. I te właśnie zmiany powinny się zawrzeć w PDW na nowy rok szkolny. Zasada ogólna jest taka, że rokrocznie modyfikujemy KIPU (nie tworzymy nowego), natomiast PDW piszemy każdego roku. Mogą to być zmiany "kosmetyczne" ale jednak. Jeśli rzeczywiście nie dokonujemy zmian w PDW na kolejny rok, to zmieniamy chociażby datę utrzworzenia nowego PDW lub zróbmy jakąś adnotację w formie choćny załącznika, że zadania założone w PDW z poprzedniego roku będą nadal kontynuowane w bieżącym.
  Tak to widzę. Może ktoś innym ma inny pomysł? Chętnie się dowiem.
  Pozdrawiam ciepło

  OdpowiedzUsuń
 20. Bardzo proszę o pomoc. Kto w szkole odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentów KIPU i PDW? Zespół się zbiera, ustala zakres pomocy, ale kto ma wypisać i prowadzić dalej te dokumenty.
  Czy musi się w nich znaleźć w jaki sposób każdy z nauczycieli dostosowuje treści ze swojego przedmiotu?

  OdpowiedzUsuń
 21. KIPU i PDW zakłada zespół wspólnie, przewodniczący zespołu (najczęściej wychowawca klasy) dopilnowuje by zostały złożone wysztkie podpisy członków zespołu, wpisae daty spotkań zespołu, tak utworzone dokumenty sklada do dyrektora szkoły z celu złożenia przez niego stosownych podpisów i pieczątek. Przed złożeniem dokumentacj do dyrektora przejrzeć może ją pedagog bądź psycholog szklony. Podpisane dokumenty powinny znaleźć się w dobrze zabezpieczonym miejscu, "pod kluczem". KIPU- idzie za dieckiem do koljenej szkoły, a PDW zostaje w dokumentach szkoły.

  Dostosowanie nie dotyczy treści (treści się niezmienne, określa je Podstawa programowa kształcenia ogólnego) tylko wymagań jakie ma dziecko z dysfunkcjami spełnić, aby treści z danego przedmiotu opanować.Przykłady tego typu dostosowania są w PDW zamieszczonych na moim blogu. Nauczcyciele przedmiotowcy powinni wiedzieć jak te wymagania sformułować. Nie musimy się "rozpisywać"!!!
  Dostosowanie wymagań musi być zgodne z zapisami zawartymi w opinii lub orzeczeniu.

  Przkład:

  Zgoda na zeszyty formatu A4.

  Zachęcanie ucznia do pisania drukowanymi literami.

  Umożliwienie pisania dłuższych prac na komputerze.

  Nieocenianie poziomu graficznego pisma ręcznego i jego estetyki.

  W czasie prac kontrolnych zwiększenie ilości czasu na wykonanie zadań.

  Pozwalanie na korzystanie ze słownika ortograficznego.

  Usadzenie ucznia blisko nauczyciela – ograniczy to bodźce rozpraszające (zachowania innych uczniów), a bliskość tablicy pozwoli na zmniejszenie liczby błędów przy przepisywaniu, zwiększy kontrolę pracy ucznia przez nauczyciela
  etc.

  Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia

  OdpowiedzUsuń
 22. Witam serdecznie,mam następujący problem. Założyłam w ubiegłym roku kipu jednemu z uczniów, ponieważ uznałam, że wymaga wsparcia. Na początku tego roku szkolnego mama chłopaczka przyniosła opinię z poradni. Czy mam zakładać nową kartę, czy też dokonać uzupełnień o wpis do już istniejącej.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 23. Sądzę, że wystarczy dokonać uzupełnień :) i będzie ok
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam!
  Mam pytanie, co dalej z KIPEM i PDW kiedy dziecko np. kończy Szkołę Podstawową lub Gimnazjum? Czy mamy obowiązek wydać rodzicowi za pokwitowaniem KIPU i PDW, czy mamy takie prawo tzn możemy ale nie musimy?
  Pozdrawiam i dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Odpowiedź wskoczyła poniżej o g. 15.31 prosze tam zerknąć :) czasmi komputer płata figle :)
   Pozdrawiam

   Usuń
 25. Witam, prowadzę koło zainteresowań i stąd pytanie - czy w zajęciach mogą uczestniczyć jedynie uczniowie już posiadający KIPU, czy też każdy chętny. Jeśli chętni, to jak wygląda sprawa dokumentacji? czy muszę dla każdego dziecka zapisanego na zajęcia tworzyć odpowiedni dokument? Jeśli tak, to jaki?

  Niestety w mojej szkole każdy mówi co innego, ile osób, tyle opinii.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   Po pierwsze - o jakie koło zainteresowań chodzi?
   Dzieci/młodzież posiadające KIPU - czyli Kartę indywidulanych potrzeb ucznia, to te, które mają z jakichś powodów opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tym samym mają przywilej uczestniczenia w zajęciach o jakich mówi Rozprządzenie z 17 listopada 2010 roku tzn:
   1) zajęciach rozwijających uzdolnienia;

   3) zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych;

   4) zajęciach specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęciach o charakterze terapeutycznym;

   5) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej — w przypadku uczniów gimnazjum i szkoł ponadgimnazjalnych;

   6) porad i konsultacji.

   Więc jeśli Pani prowadzi jakieś koło to pytanie jakie? z jakieg przedmiotu? Czy mieści się ono w w/w formach pomocy.

   Jeśli tak to uczestniczyć w nim mogą i dzieci posiadające KIPU i dzieci bez KIPU. Ale prowadząc zajęcia z dziećmi posiadającymi KIPU należy te zajęcia dostosować do ich potrzeb i możliwości., tak by mogły wyrównywać braki i korygować dysfunkcje.

   Dzieciom z KIPU musi Pani napisać także PDW - Plan Działań Wspierających. Dzieciom bez opinii nie tworzymy żadnej dokumentacji, jeśli nie ma takich przesłanek i wskazań.

   Pozdrawiam


   Usuń
 26. KIPU idzie za dzieckiem do kolejnej szkoły. Rodzicowi wydajemy oryginał, w szkole zaś zostaje kopia. PDW pozostaje w dokumentach szkoły. O tym jasno mówi rozporządzenie. Na ten temat pisałam też już na blogu :)
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 27. Witam!
  Mam pytanie .Czy dzieciom, które uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej też zakładamy KIPU.

  OdpowiedzUsuń
 28. Czy chodzi o gimnastykę korekcyjną czy zajęcia korekcyjno-komeonsacyjne?

  KIPU zakładamy uczniom posiadającym opinie poradni p-p.
  Więcje na ten temat w prezentacji powyżej.Proponuję także prześledzić pytania i odpowiedzi także powyżej.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 29. Witam.
  Chciałabym dowiedzieć się czy można zaproponować 30 minut zajęć logopedycznych w tygodniu, czy musi to być cała godzina.

  OdpowiedzUsuń
 30. Witam :)
  Zajęcia specjalistyczne trwają 60 minut. I tego nie możemy zmieniać. Możemy jednak podzielić zajęcia na 2 spotkania po 30 minut.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 31. Witam!
  Mam w przedszkolu dziecko odroczone od obowiązku szkolnego z opinią i zaleceniami do pracy wyrównawczej na terenie placówki. Co mam napisać w KIPu jeśli nie ma w przedszkolu specjalisty do pracy korekcyjno - kom. Dyrekcja twierdzi, że zajęcia mają prowadzić nauczycielki pracujące w oddziale. Czy mogę w karcie napisać:
  zajęcia specjalistyczne - korekcyjno-komp. rok szkolny 2012/2013 2x30min w tyg. nauczyciele oddz.
  Czy do dokumentowania tych zajęć potrzebny jest osobny dziennik?
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 32. Moim zdaniem także będzie jak najbardziej stosownym, by zajęcia poprowadziły nauczycielki oddziału. Proszę w KIPU wpisać tak jak Pani podaje wyżej. Do prowadzenia zajęć potrzebny jest odrębny dziennik.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 33. Witam!
  czy dla ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności- nie wydanego przez PPP(które jest u pani pielęgniarki)min.: cukrzyca, astma, też piszemy KIPU?
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 34. Zasadniczo NIE.
  KIPU tworzymy dla uczniów posiadającyh opinię poradni
  p-p lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie nauczania idywidulanego oraz jeśli nauczyciel uzna, że założenie KIPU takiemu uczniowi jest niezbędne do lepzego funkcjonowania w szkole.
  Jeśli cukrzyca czy astma utrudniają dziecku naukę, można się zastanowić nad założeniem KIPU. Ale pamiętajmy, że zakładamy ją w bardzo określonym celu.

  Pozdrawiam bardzo słonecznie

  OdpowiedzUsuń
 35. Witam jestem nauczycielem z przygotowaniem do prowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych po ostatnim zebraniu zespołu okazało się że będę prowadziła wszystkie zajęcia (podstawówka,gimnazjum)powiedziano mi że to ja sama mam opracować dla wszystkich uczniów plany działan wspierających pomimo że znam niektórych uczniów tylko z ich opinii wydanych przez PPP czy tak być powinno
  jestem przerażona ilością bardzo proszę o odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
 36. Zajęcia specjalistyczne rzeczywiście prowadzi specjalista on wie jak je zaplanować i przeprowadzić, ale zespół zobowiązany jest udzielić specjaliście wszelkich informacji n.t uczniów, jakie zagadnienia są słabą stroną ucznia, co jest stroną mocną, co wyrównywać, a co wzmacniać. Obowiązkiem całego zespołu jest pomóc w opracowaniu takich dokumentów.Proszę się więc nie przerażać tylko spokojnie domagać się pomocy.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 37. Witam!
  jestem pedagogiem w gimnazjum, w zeszłym, roku prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów , niestety przychodziła ich tylko garstka :(.
  5 uczniów miałam którzy wcale się nie pojawili. Czy w tym roku też muszę włączyć ich do grupy??? Mimo tego iż wiem , ze nie będą w dalszym ciągu się pojawiać na zajęciach, a blokują miejsce innym
  Jak to rozwiązać? Z góry dziekuję za informacje

  OdpowiedzUsuń
 38. Witam, wg mnie może Pani włączyć tych uczniów do grupy, ale też i nie musi. Wszystko zależy od tego czy istnieje szansa na zmotywowanie ich do uczetniczenia w zajęciach czy też nie. Jeśli Rodzice nie byli w stanie zachęcić dziecka do uczestnictwa w zajęciaach oraz Pani starania tego nie zmieniły to może nalezy zmienić formę pomocy p-p,(np. może konsultacje indywidulane)
  Są też i tacy uczniowie, którzy nie zechcą podjąć żadnej pracy na sobą. I na to już nie mamy wpływu. Wtedy rzeczywiście należy dać miejsce innym chętnym uczniom.
  W ocenie efektywności zajęć u ucznia, który nie uczestniczył w zajęciach należy wpisać uzasadnienie niego nieobecności, podać przyczynę wyjaśniającą zawieszenie lub zmianę formy pomocy p-p.
  Ponadto nie musimy "rok w rok" kontynuować okreslonej formy pomocy. Może ona trwać pół roku, kilka miesięcy lub cały etap edukacyjny. Bądźmy zatem elastyczni.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 39. Witam serdecznie,
  zostałam powołana jako przewodniczący zespołu obecnej klasy IV, czyli w marcu 2012 byli oni uczniami klasy III.
  Jestem nauczycielem matematyki i obecnie wychowawcą tej klasy. Jednak w marcu z tymi dziećmi nie miałam wogóle do czynienia:)W związku z tym, kto powinien dla nich opracować KIPU - ja czy nauczyciel kl. III?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 40. Wiatm,
  KIPU opracowuje Pani wraz z zespołem uczącym dzieci
  w tym roku szkolnym. Może Pani zasięgnąć informacji jak te dzieci funkcjonowały w klasie III i na co szczególnie zwrócić uwagę tworząc KIPU i PDW. Ale to zadanie zdecydowanie należy do Pani i Zespołu :)
  Powodzenia :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mam jeszcze jedno pytanie, mam dwóch uczniów, którzy powtarzają IV klasę, czy oni powinni mieć już KIPU opracowane w marcu przez poprzedniego wychowawcę (zespół)?

   Usuń
 41. Tak. Powinni takie KIPU mieć założone.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 42. Ja także mam pytanie. Pracuję w szkolnym oddziale przedszkolnym. Mam polecenie założyć KIPU wszystkim dzieciom (Czy jest taka potrzeba?), nie mam dzieci z orzeczeniami z poradni PP( niektórym potrzebna jest praca wyrównawcza - Czy założyć KIPU?), mam jedno dziecko z nauczaniem indywidualnym (czy potrzebne jest KIPU?), nie mam dodatkowych godzin na jakąkolwiek pracę wyrównawczą z dziećmi.Kiedy pracować z dziećmi skoro jestem z nimi 4 godziny, a podstawa programowa narzuca reżim czasowy?
  Proszę o pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 43. Nie ma potrzeby zakładać Karty (KIPU) wszytkim dzieciom. Na pewno należy założyć KIPU dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie nauczania indywidulanego - to wymóg rozporządzenia. Praca z dziećmi zasadniczo odbywa się po zajęciach zasadniczych, w szkołach mamy godzinę karcianą/kartową -(różnie się tę godzinę nazywa. Zajecia dodatkowe zatem trzeba zorganizować dzieciom po ich i Pani zajęciach obowiązkowych. Tak wygląda rzeczywistość :(.
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 44. Witam,
  pracuję w szk. podst. która ma oddziały przedszkolne (zerówki - 5 i 6 latki). W ramach 2 godz. karcianych prowadzę zajęcia z terapii logopedycznej. Na 1 godzinie zajęć mam zaplanowanych 4 dzieci zgodnie z przepisami. Ponieważ dzieci 5-6 letnie mają zdolność koncentracji na poziomie maks. 15-20 min. to podobnie jak wielu logopedów biore jedną dwójkę dzieci na 30min i kolejną dwójkę na kolejne 30min. Co łącznie daje mi 60min pracy z czwórką dzieci. Poniewaz w szkole nie ma jednostki czasowej zajęc 30min to piszę w PDW i KIPU wymiar godzin - "1 godz. co 2 tygodnie", informując jednocześnie rodziców, że dzieci będą uczestniczyły w terapii raz w tyg. 30 min. Taką interpretację jako dopuszczalną podały nam 2 panie prowadzące w naszej szkole niezależne szkolenia - pani z PPP i pani metodyk z ośrodka metodycznego.
  Czy Pani zdaniem takie zapisy są prawidłowe?
  Dziękuję za ewentualną odp. i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, takie zapisy są jak najbardziej prawidłowe. Rozporządzenie dopuszcza taki rozkład zajęć.
   Udanych i efektywnych zajęć życzę

   Pozdrawiam

   Usuń
 45. Proszę o pomoc, jestem wychowawcą uczniów klasy czwartej, przewodniczącym zespołu. Uczniowie klasy czwartej przyszli do mnie we wrześniu ( ze szkoły filialnej) i nie mieli założonych KIPU ( choć uważam, ze kipu powinno do mnie przejść ze szkoły do której uczęszczali, szczególnie, ze wysłano rodzicom zawiadomienia, że będą uczestniczyć w zajęciach np. korekcyjno-kompensacyjnych i dydakt.- wyr) . Prosze o informację , czy tworzę kipu ja, czy "tamci" nauczyciele, szczególnie, ze to oni mają opinie. Czy opinie z klasy I_III dalej mnie obowiązują, czy czekam na uaktualnianie w klasie czwartej ( czyli na drugi etap edukacyjny) PODKREŚLAM, że nie jestem pegagogiem, tylko nauczycielem wf-u.

  OdpowiedzUsuń
 46. KIPU powinna Pani otrzymać od nauczycieli tamtej szkoły. Dopóki opinie nie zostaną zaktualizowane, te obecne są jak najbardziej obowiązujące, jednak w klasach 4-6 dokonujemy weryfikacji i pełnej diagnozy dotyczącej występowania specyficznych trudności w uczeniu się. Wtedy ostatecznie ta druga opinia będzie wiążąca.

  Pozdrowienia
  hej i powodzenia :)

  OdpowiedzUsuń
 47. SERDECZNIE DZIĘKUJĘ, a jeżeli nie mam tych kipu, to tworzę je sama, ale z jaką datą? i jeszcze ma pytanie do PDW . jeżeli uczeń ma w opinii konieczność objęcia 3 formami wsparcia, to ma mieć 3 PDW ( nauczyciele prowadzący zajęcia mają PDW dla calej grupy z tymi samymi dysfunkcjami. ja już jestem podłamana tymi papierami. jeżeli każdy z nauczycieli prowadzących zajecia zrobi PDW dla grupy, to mój uczeń będzie miał ich aż 3 , co z tym zrobić, jak mądrze rozwiązać???

  OdpowiedzUsuń
 48. Witam. Czy dla ucznia zakwalifikowanego do grupy ryzyka dysleksji Tworzymy KIPU? Wskazane badanie kontrolne za rok. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam
  Poczytałam sobie trochę o tych różnych rozwiązaniach odnośnie KIPU oraz PDW, już sama nie wiem czy dobrze mówię.........innym ludziom.
  Rozpoczynając pracę w oddziale przedszkolnym dostałam listę dzieciaków, którym powinnam założyć wyżej wymienione dokumenty i tu sprawa jest jasna. Zgodnie z rozporządzeniem utworzyłam te dokumenty. Moje pytanie dotyczy kontrowersji jakie pojawiły się ostatnio w mojej placówce, ponieważ uważam, że dzieci, które uczęszczają do klasy II miały w ubiegłym roku założone KIPU i PDW, twierdzę, że do KIPU robimy ewaluację a PDW tworzymy na nowo do drugiej klasy. Czyli dzieciak ma KIPU na etap edukacyjny a PDW co roku? Czy mam rację? A co kiedy dojdzie do czwartej klasy zakładając że pomoc PP będzie dalej potrzebna? Czy wtedy tworzymy kolejne KIPU czy jak to rozwiązujemy?
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 50. Witam :)
  Tak ma Pani absolutną rację. Proponuję nie myśleć jeszcze o klasie IV:), i miejmy nadzieję, że do tego czasu coś się w tej kwestii zmieni :)
  A tak już całkowicie na poważnie to - zasadniczo dziecko ma jedną Kartę (KIPU) modyfikowaną tam gdzie to niezbędne i już.

  Gratuluje poprawnego toku myślenia i nie poddawania się poglądom i opiniom w placówce :)
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 51. Witam czy dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym tworzy się IPET? Z kolei jeśli uczeń sprawiający duże problemy wychowawcze również
  posiada opinię PPP o dysleksji to w takim przypadku co trzeba mu założyć? Z góry bardzo dziękuję za odp i Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 52. Witam, czy prowadząc zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego muszę wszystkim dzieciom zakładać kipu, czy tylko z orzeczeniami poradni?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam! :)

   KIPU zakładamy uczniom z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Można też tworzyć KIPU uczniom, którzy nie posiadają takiego dokumentu, ale nauczyciel widzi potrzebę objęcia go pomocą p-p.

   Dobrej nocy

   Usuń
 53. Uczniowi zagrożonemu niedostosowaniem społecznym zakładamy IPET. A posiadającemu opinię PPP, w której stwierdza się dysleksję zakładamy KIPU i planując formy pomocy dodajemy taką, która zniweluje kłopoty wychowawcze
  (np. socjoterapię czy konsultacje psychologiczne)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 54. Witam. Moje dziecko posiada opinię Poradni Pedagogiczno Psychologicznej od czerwca 2010 roku. Zdiagnozowane ADHD
  oraz Brak integracji sensorycznej. Czy powinno mieć w szkole założoną kartę KIPU. Co w przypadku zmiany szkoły czy mam prawo do otrzymania takiej. Czy szkoła powinna współpracować z rodzicami podczas zakładania karty KIPU

  OdpowiedzUsuń
 55. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 56. Witam,
  Tak dziecko powinno mieć założone KIPU. Jeśli poprzednia placówka założyła Kartę, to ma Pani jak najbardziej prawo o nią poprosić. Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu, który tworzy stosowne dokumenty dla dziecka. Ma Pani prawo do udzielenia wskazówek do pracy z dzieckiem.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 57. No i dzięki Bogu, biurokratyczny pomysł z całym tym tzw. wsparciem zdechł. Teraz nauczyciel przedmiotu oraz wychowawca mogą zająć się tym, co należy zamiast produkcji kolejnych bezsensownych dokumentów. http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/668286,szkoly-nie-beda-musialy-tworzyc-zespolow-pomagajacych-uczniom.html
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 58. Czyżby uffffffff? Będziemy się cieszyć, gdy rozporządzenie wejdzie w życie, ale NEWS godny prezentu pod choinkę.
  Pozdrawiam świątecznie :)

  OdpowiedzUsuń
 59. Witam;) Pewnie moje pytanie sie powtórzy, ale mam pytanie w sprawie dokumentacji dla dziecka, które nie posiada żadnej opinii ani orzeczenia. Z tego co czytałam to trzeba mu założyć PDW I KIPU. ale jak ma to wyglądać skoro dziecko jest w 6 klasie, czy sama z obserwacji mam to napisać? jaki cel podać?

  OdpowiedzUsuń
 60. Tak. Opisuje Pani w KIPU i PDW to co Pani zaobserwowała, co usłyszała od Rodziców lub innych osób mających kontakt z dzieckiem. Cel wyznaczą problemy jakie wywołały Pani niepokój. Tyle w skrócie.
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 61. WITAM.mam pytanie.Do grupy, którą prowadzę w przedszkolu,UCZĘSZCZA DZIEWCZYNKA Z ZESPOŁEM DOWNA,Obecnie Mma 5 LAT. W 2011 roku jej mama przyniosła opinię z poradni o objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno kompensacyjnych. Opracowana została wtedy przez zespół wtedy KIPU.W tym roku mama dostarczyła OPINIE O POTRZEBIE OBJĘCIA WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU DZIECKA.Czy teraz trzeba opracowac IPET czy nadal KIPU?Kto ma to zrobić?Ja niestety,nie jestem specjalistą o których mowa w rozporządzeniu.Z góry dziękuje za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 62. Tak, piszemy IPET. Jeśli nie ma specjalisty w przedszkolu może Pani zwrócić się o pomoc do pedagoga lub psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomocą mogą służyć rodzice, lekarz specjalista, może są jakieś osoby pracujące wcześniej z dziewczynką. Chodzi o zebranie rzetelnych informacji n/t jej dotychczasowego funkcjonowania i na tej podstawie oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju należy stworzyć IPET - ostatecznie to Pani powinna go opracować.
  Powodzenia

  OdpowiedzUsuń
 63. A może Ktoś posiada taki IPET dla malucha z taką opinią i zechce się nim podzielić. Chętnie go opublikuję !

  OdpowiedzUsuń
 64. Witam, we wrześniu do mojej grupy 6-latków dołączył chłopiec z innego przedszkola objęty wczesnym wspomaganiem. Dziecko jest odroczone od nauki w szkole. Czy powinnam założyć dla niego KIPU?

  OdpowiedzUsuń
 65. Powinna Pani opracować IPET :)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 66. Konsultowałam tę sprawę z koleżanką z Poradni P-P. Ona twierdzi, że jednak powinno być to KIPU. Dopytam jeszcze tu i tam i odpowiem jak to powinno wyglądać. Bo jak się okazuje nie jest to takie oczywiste.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 67. Konsultowałam sprawę z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Podziela mój punkt widzenia i stwierdza, że
  w przypadku opinii o WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU -wydawanej najczęściej po 6 r.ż., przed pójściem dziecka do szkoły - opracowujemy IPET.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 68. Mam pytanie:)Uczę w klasie III szkoły podstawowej. Prawie cała klasa uczęszcza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, ostatnio pani dyrektor powiedziała, że trzeba wszystkim rozpisać KIPU, czy faktycznie? I kto? Wychowawca, czy nauczyciel gimnastyki? Dziękuję:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W rozporządzeniu z dn. 17.11.2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach znajdujemy paragraf w którym czytamy:

   § 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna
   jest udzielana uczniom w formie:
   ......
   4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz
   innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

   § 10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje
   się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

   § 14. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne (w tym korekcyjno-kompensacyjne) prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzą osoby z uprawnieniami do prowadzenia terapii pedagogicznej, a więc specjaliści ze stosownymi kwalifikacjami.


   Rodzi się zatem pytanie co Pani ma na myśli mówiąc gimnastyka korekcyjna _ czy to tylko ćwiczenia fizyczne korygujące wady postawy???

   Wg mnie z powodu samej gimnastyki korekcyjnej nie mamy obowiązku i potrzeby pisania PDW I KIPU.
   Jeśli miałaby być ona elementem innych form pomocy zawartych w KIPU założonym dziecku z powodu posiadania opinii to wtedy nauczyciel gimnastyki powinien pomóc w napisaniu tej części dokumentacji.

   Zasięgnę jeszcze "języka". Ale w mojej ocenie nie trzeba.

   Gdyby jednak dziecko uczęszczało na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to jak najbardziej PISZEMY.

   Pozdrawiam


   Usuń
 69. Witam, Pani Agnieszko.Bardzo się cieszę że trafiłam na Pani profil, ponieważ w tym roku objęłam funkcję pedagoga w zespole szkół (szkoła podst. i gim.)i mimo odbytych kilku szkoleń pytań dotyczących pomocy ped. - psych. mam mnóstwo. Czy dla ucznia tylko z orzecz. o naczaniu indywidualnym zakładamy PDW i KIPU, a jeśli tak to czy w formach i sposobach pomocy wpisujemy tylko naucz. ind? Czy PDW musimy pisać co roku nowe i co powinniśmy w nim umieszczać? Co z uczniami drugorocznymi, zakładamy dla nich nowe KIPU, bo zmienia się mu wych.- koordynator?A co z uczniami , którzy przyszli do gimnazjum , czy im zakładamy nowe KIPU i IPET? I jeszcze jedno, co zrobić kiedy uczeń bez opinii i orzeczenia w trakcie roku szkolnego zaczyna mieć trudności, czy można założyć mu KIPU w trakcie semestru, tzn. po 30 września?

  OdpowiedzUsuń
 70. Witam Panią

  Spróbuję odpowiedzieć na Pani pytania:

  1. Czy dla ucznia tylko z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym zakładamy PDW i KIPU, a jeśli tak to czy w formach i sposobach pomocy wpisujemy tylko naucz. ind?

  PDW i KIPU zakładamy uczniom z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego oraz uczniom posiadającym opinie dyslektyczne lub o objęciu pomocą p-p, dostosowaniu wymagań etc.
  W formach i sposobach pomocy możemy wpisać inne zajęcia z uczniem, może to być np. konsultacja psychologiczna ( u nas psycholog lub pedagog jadą do domu ucznia jeśli uczeń potrzebuje takiego wsparcia i jest takie wskazanie), np. wielu uczniów jest chorych przewlekle i miewają obniżony nastrój, depresje, objawy okołodepresyjne, chcę porozmawiać etc.

  2. Czy PDW musimy pisać co roku nowe i co powinniśmy w nim umieszczać?

  Tak.
  Weryfikujemy zapisy, założone cele - jeśli jakieś zostały zrealizowane, uczeń poprawił wyniki w jakimś obszarze, w czymś się nic nie zmieniło lub uległo pogorszeniu te elementy pozostawiamy i pracujemy z uczniem nad tymi słabymi stronami.


  3. Co z uczniami drugorocznymi, zakładamy dla nich nowe KIPU, bo zmienia się mu wych.- koordynator?

  Zachowujemy to pierwsze KIPU. W KIPU możemy dołączyć aneks, w którym napiszemy, że uczeń nie zdał, zmienił się wychowawca i skład zespołu, te elementy zmieniamy, dopinamy nowe w formie załączników. KIPU to dokument idący za uczniem, więc modyfikujemy go, ale nie zmieniamy.

  4. A co z uczniami , którzy przyszli do gimnazjum , czy im zakładamy nowe KIPU i IPET?
  Tak zakładamy :)

  5. I jeszcze jedno, co zrobić kiedy uczeń bez opinii i orzeczenia w trakcie roku szkolnego zaczyna mieć trudności, czy można założyć mu KIPU w trakcie semestru, tzn. po 30 września?

  Oczywiście! Taki dokument powstaje w momencie zauważenia problemów ucznia. Tu nas nie obowiązuje data.

  Życzę powodzenia
  ASZ

  OdpowiedzUsuń
 71. Pani Agnieszko, dziękuję za te odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie w związku z PDW dla ucznia nauczanego indywidualnie. jak powinien wyglądać, co powinno się w nim znaleść skoro uczeń nauczany jest na terenie szkoły, nie uczestniczy w dodatkowych zajęciach i kto powinien go tworzyć, czy nauczyciele uczący powinni coś w nim umieścić?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziecko któremu orzeka się nauczanie indywidualne posiada bardzo konkretne dysfunkcje związane, np.z chorobą przewlekłą lub innym schorzeniem, często bywa dyslektykiem lub ma kłopoty z nauką.Za zgodą rodzica i dyrektora, gdy stan zdrowia mu na to pozwala, może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, W PDW dostosowujemy treści nauczania z w/w powodów. PDW zawsze powinien tworzyć zespół, czyli nauczyciele uczący ucznia. Na pewno powinny oni wspomóc koordynatora zespołu, którym jest najczęściej wychowawca klasy. Cały zespół składa pod PDW podpisy, to one są deklaracją odpowiedzialności za działania podejmowane z uczniem. Wreszcie pod koniec roku szkolnego nauczyciele uczący będą pisać ocenę efektywności nauczania ucznia. Zatem nie można w tej kwestii pozostawić koordynatora "samego sobie".
   Pozdrawiam

   Usuń
 72. Jakie dokumenty powinny znaleźć się w teczce ucznia objętego pomocą. KIPU, PDW, opinia i co jeszcze? Chodzi mi konkretnie jakie dokumenty powinny potwierdzać uczestnictwo rodzica w tej pomocy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W teczce mamy przechowywać KIPU PDW, dokumentację badań - opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ewentualnie jakąś dokumentację lekarską czy pochodzącą od innych specjalistów opiekujących się dzieckiem.
   Dobrej nocy

   Usuń
 73. Witam. Mam pytanie - kto jest odpowiedzialny za opracowanie KIPU i PDW?. Rozumiem, że koordynator na wniosek nauczyciela powołuje zespół dla dziecka, które ma zostać objęte pomocą P-P (wada wymowy). Kto ma zostać przewodniczącym zespołu(a zarazem odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji, czyli KIPU, PDW)- wychowawca grupy, czy logopeda, który jest zarazem koordynatorem w placówce

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Za opracowanie KIPU i PDW odpowiedzialny jest CAŁY ZESPÓŁ uczący ucznia!!! Dyrektor powołuje/ustala koordynatorów - przewodniczących zespołów (są nimi najczęściej wychowawcy). Oni mają dopilnować by dokumentacja powstała, a nie stworzyć ją i napisać za zespół. Koordynator nie jest specjalistą ze wszystkich przedmiotów!!!

   Z opisu Pani wynika, że u Pani w placówce jest jeden Koordynator, jest nim logopeda. On powinien powołać zespół dla ucznia i określić kto będzie liderem - przewodniczącym. Jeśli wyznaczy kogoś innego niż siebie samego, to ta osoba koordynuje pracę całego zespołu, i czuwa nad dokumentacją, ale on jako specjalista od wady wymowy ma obowiązek wesprzeć zespół w stworzeniu dokumentacji.

   Mam nadzieję, że to co napisałam jest jasne :)
   Pozdrawiam

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź. Dużo wyjaśniła, bo ja też myślę, że logopeda a zarazem koordynator zespołów na placówce nie jest od wszystkiego (jak myślą niektórzy :])

   Usuń
 74. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 75. 22.02.2013 Dorota
  Mam pytanie odnośnie prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej. Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej, utworzyłam grupy uczniów zakwalifikowanych do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, kilku uczniów od początku istninia grup nie pojawili się na zajęciach. Co w takiej sytauacji robić?

  OdpowiedzUsuń
 76. Ano właśnie, taki nam życie pisze scenariusz :(
  Należy zatem w okresie pisania ewaluacji z realizacji zajęć napisać, że uczniowie, mimo motywowania do udziału nie zgłosili się na zajęcia. Tyle Pani może zrobić. Jeśli uczniowie są pełnoletni to nawet zgłoszeniu rodzicowi niewiele pomoże :)
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 77. Witam, chciałabym zapytać co z uczniami klasy VI? Czy ich Kipu wędrują do gimnazjum, czy my mamy ustalać dla nich formy pomocy na przyszły rok?

  OdpowiedzUsuń
 78. Ich KIPU wędruje do Gimnazjum i tam dookreśla się formy pomocy na kolejny rok szkolny:)

  OdpowiedzUsuń
 79. Witam, dziękuję za odpowiedź. A tak w praktyce, to co mamy zrobić z tą 6 klasą na spotkaniu zespołu które będzie pod koniec marca? Zapraszać rodziców, robić jakieś podsumowanie? Niestety o takich rzeczach nikt nie mówił na żadnym kursie.

  OdpowiedzUsuń
 80. Witam ponownie: )
  Mówi o tym rozporządzenie z 17.11.2010 roku o organizacji pomocy p-p:
  3. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 i 2, ZESPÓŁ
  określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy
  z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy
  udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej.
  4. Na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2, DYREKTOR
  przedszkola lub szkoły decyduje o wcześniejszym
  zakończeniu udzielania uczniowi danej formy
  pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Zatem nie zapraszamy na to spotkanie rodziców tylko zespół a potem ostatecznie dyrektor decyduje czy należy kontynuować pomoc p-p w określonej formie czy tez nie :)

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 81. Witam, pracuję jako logopeda w przedszkolu, na pół etatu tj.10 godz.
  Dzieci z wadami wymowy mam 74 na 127 dzieci chodzących do p-la :( Wiadomo, że terapią nie obejmę wszystkich dzieci bo nie starczy na to godzin w tygodniu. Dyrektorka kazała brać najstarsze czyli 5 i 6 latki. Tych jest 39 dzieci. Mają zajęcia 1 raz w tygodniu 30 min. w zespołach 3-4 osobowych.
  Prowadzę dziennik specjalistyczny z kartami pracy indywidualnej(4 dzienniki) wpisuję temat, ćwiczenia i konkretnie co danego dnia robiło dzicko na zajęciach. Do dziennika musze też wpisać diagnozę, krótki plan działań na rok oraz zapisywać tam postępy co pół roku. Dzieci mają też założoną kartę badania logop.
  MOJE PYTANIE:
  czy mając tak obszerną dokumentację muszę dla każdego dziecka tworzyć KIPU, PDW ?
  Dzieci te nie mają opini ani orzeczeń z PPP?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Przecież musiałabym powołać aż 39 zespołów?
  Anna M

  OdpowiedzUsuń
 82. W świetle Rozporządzenia - TAK, powinna Pani wraz z zespołem założyć Kartę (KIPU) i do niej PDW. Dziecko nie musi posiadać opinii, by mieć założone KIPU i PDW. Pytanie, czy każde z tych 39 dzieci - 5-6 latków wymaga objęcia specjalistyczną pomocą logopedyczną? Rozporządzenie dopuszcza napisanie jednego-wspólnego PDW dla uczniów o tych samych lub bardzo podobnych zaburzeniach, problemach etc., więc przynajmniej w tym zakresie może Pani ograniczyć ilość dokumentacji. Jeśli zaś idzie o KIPU to niestety każde dziecko musi mieć swoją Kartę.
  Zespoły musiałby powołać Dyrektor Placówki (chyba, że jest nim Pani :), wtedy rzeczywiście Pani to winna uczynić :)
  Prowadzoną przez Panią obszerną dokumentację n/t każdego dziecka trzeba po prostu przeformułować na KIPU i PDW. Wiem, że to b. dużo pracy, ale dopóki Rozporządzenie nas obowiązuje dopóty należy realizować jego zapisy.
  Przykro mi, że nie mogę Pani odpowiedzieć bardziej optymistycznie, nie mniej życzę sił i hartu ducha.
  Pozdrawiam cieplutko

  OdpowiedzUsuń
 83. Witam! Mam pytanie dotyczące dokumentacji ucznia klasy VI. We wrześniu 2012 r. na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia opracowaliśmy IPET, wiosną 2013 r. -koleją
  wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia po udzieleniu zaplanowanej pomocy. Proszę o podpowiedź, który z dokumentów powinien być wydany rodzicowi po zakończeniu nauki w szkole?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Im obszerniejsza dokumentacja o dziecku niepełnosprawnym tym lepsza. W mojej ocenie dobrze będzie przekazać oryginał całej dokumentacji, kopie zaś zostawić w szkole.
   :) pozdrawiam

   Usuń
 84. Witam, pani Agnieszko!
  Prowadzę zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klasy II. Uczęszczają na nie osoby z opinią i orzeczeniem, jak również dzieci bez tych dokumentów, które ćwiczą na tych zajęciach to, czego nie mogą ogarnąć na lekcji. Są wpisane na listę uczniów do dziennika zajęć d-w. Czy mam obowiązek tworzenia dla nich KIPU i PDW? Dziś dosięgła mnie ta informacja. Myślałam, że wiem dużo na temat pp-p....

  OdpowiedzUsuń
 85. Nowe przepisy zdejmują już ten obowiązek. Jeśli jednak prowadziła Pani zajęcia z tymi dziećmi w ciągu roku szkolnego, przed wejściem nowego Rozporządzenia, a dzieci skierował na zajęcia wychowawca lub inny nauczyciel to powinny mieć założoną Kartę i PDW.
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 86. podobnie jak Pani wyżej, jestem logopedą i pracuję w szkole od lutego na pół etatu- "dostałam" 40 dzieci do terapii- dopiero teraz trafiłam na Pani blog i pytanie mam następujące- czy miałam zakładać kipu dla wszystkich dzieci? dodam, ze pracujemy we dwie i druga logopedka nawet nie wspomniała o tym, a jutro koniec mojej pracy....o co tu chodzi? nikt w mojej szkole nie miałm takiej wiedzy czy ja sama powinnam....

  OdpowiedzUsuń
 87. ZASADNICZO POWINNA PANI ZAŁOŻYĆ KIPU (dla każdego z osobna)I PDW (może być wspólne dla podobnych dysfunkcji, zaburzeń. Teraz od 30 kwietnia 2013 roku weszło nowe rozporządzenie, w którym odchodzi się od KIPU i PDW. MOŻE DLA UŁATWIENIA ZAŁOŻYĆ DZIECIOM DZIENNIK ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I TAM OKREŚLIĆ CELE PRACY ORAZ OCENIĆ EFEKTYWNOŚĆ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ???
  A TAK W OGÓLE CZY Z TĄ 40-TKĄ DZIECI KTOŚ WCZEŚNIEJ PRACOWAŁ? WTEDY TAMTA OSOBA POWINNA BYŁA TO ZROBIĆ. DOKUMENTACJĘ NALEŻAŁOBY ZAŁOŻYĆ NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO. A NA ZAKOŃCZENIE DOKONAĆ EWALUACJI ZAJĘĆ.
  TO NA RAZIE TYLE. I JAK SĄDZĘ NIE POCIESZYŁAM PANI.

  OdpowiedzUsuń
 88. Mam pytanie. Od września będę pracowała w oddziale przedszkolnym z dzieckiem które ma przyznane nauczanie indywidualne, jest dzieckiem autystycznym. Czy muszę mu stworzyć IPET czy też KIPU? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 89. Witam,
  Za mało informacji posiadam by odpowiedzieć jednoznacznie :)
  To zależy jaki dokument potwierdza autyzm? Ile dziecko ma lat?
  Czy jest to orzeczenie do kształcenia specjalnego czy opinia psychologiczno-pedagogiczna, czy może jest tylko orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego czy opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
  Jeśli jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (takie sformułowanie musi być w nagłówku pisma) to tworzymy IPET, jeśli inne z wymienionych wyżej to wtedy zakładamy dziennik zajęć pozalekcyjnych, tam wpisujemy cele pracy , formy, metody, zakres wsparcia etc. a na koniec ewaluację zajęć. Od tego roku szkolnego nie obowiązuje już nas tworzenie KIPU i PDW. Nadal obowiązuje IPET dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego.
  Pozdrawiam :)

  OdpowiedzUsuń
 90. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Dokładnie sama nie wiem co dziecko ma wpisane w orzeczeniu poradni (bo pani dyrektor nie ma czasu żeby się ze mną spotkać). Od września będę nauczycielem wspomagającym dziecka 5-cio letniego w przedszkolu. Wiem że dziecko ma autyzm ale nie ma upośledzenia umysłowego. Nie wiem dokładnie jakie dokumenty mam mieć przygotowane dla dziecka. Nie wiem na jakim programie mam pracować - czy tym co wszystkie dzieci czy też mam stworzyć indywidualnie dla dziecka. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 91. Na razie niewiele wiem ponieważ pani dyrektor nie pokazała mi orzeczenia poradni. Wiem tylko że jest to dziecko 5-cio letnie z autyzmem i przyznanym nauczaniem indywidualnym.Będzie uczęszczała do przedszkola. Zastanawiam się jakie dokumenty muszę mieć do pracy. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 92. Witam Panią serdecznie,
  Jeśli dziecko będzie miało opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju określi Pani m.in zindywidualizowane cele, metody i formy pracy z 5-latkiem. Może Pani w tym celu podjąć współpracę z rodzicami :), proszę się nie bać pytać, prosić o pomoc i poradę rodziców, oni swoje dziecko znają najlepiej i będą wdzięczni, że Pani ich pyta o zdanie i z nimi konsultuje zagadnienia dotyczące pracy z ich dzieckiem.
  Pytam Pani jakie dokumenty muszę mieć do pracy? - Sądzę, że dziennik zajęć pozalekcyjnych, dziennika nauczania indywidualnego (nazwa dziennika może być różna w różnych rejonach kraju), w którym będzie Pani odnotowywała tematy zajęć podejmowanych z dzieckiem. W nim Pani napisze program pracy z dzieckiem. Dołączy Pani dokumentację psychologiczno-pedagogiczną jaką Pani otrzyma od rodziców i dyrekcji. To tak na gorąco. Zawsze może Pani dostosować wymagania do możliwości dziecka. I to chyba wszystko. Nie mamy już KIPU. Pozostaje IPET dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  Warto zaprzyjaźnić się ze stroną SYNAPSIS - Fundacją działającą na rzecz osób z autyzmem lub KTA Krajowym Towarzystwem Autyzmu.
  Pozdrawiam i życzę udanego startu. No i proszę napisać jaką dokumentację ostatecznie musiała Pani założyć :)
  Czekam na wieści i pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sytuacja się zmieniła. Nie jestem nauczycielem wspomagającym, ponieważ gmina nie zgodziła się. Dziecko dostało nauczanie indywidualne 3 razy w tygodniu po 2 godziny i rewalidację raz w tygodniu - 2 godziny. Pozdrawiam

   Usuń
 93. Dziękuję za informację.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 94. Witam. Mam pytanie ile godzin dziennie może mieć nauczania indywidualnego uczeń niepełnosprawny w gimnazjum upośledzony w stopniu znacznym. Przyznano mi 6 godzin, koledze 3 godziny, oprócz tego religia 1 godzina i rewalidacja 2 godziny. Czy ja swoje 6 godzin mogę zrealizować w ciągu jednego dnia. Dodam że jest to uczeń 19-letni, który jest przez mamę przywożony do szkoły na wózku.

  OdpowiedzUsuń
 95. To co wiem na teraz, to uczeń w gimnazjum może otrzymać od 8 do 10 godzin nauczania indywidualnego (NI.
  Dz. U. z 2008 r., nr 175, poz. 1086 - proszę sobie zajrzeć do rozporządzenia.

  A w skrócie:

  § 7. 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.

  2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

  § 8. 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi:

  1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;

  2) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin;

  3) dla uczniów gimnazjum - od 10 do 12 godzin;

  4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - od 12 do 16 godzin.

  2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 - w ciągu co najmniej 3 dni.

  Zatem nie może Pani uczyć ucznia tylko jednego dnia. I nie ma to znaczenia ile on ma lat.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 96. Wiem że wszystkich godzin nie może mieć w ciągu jednego dnia. Będzie miał jeszcze (oprócz 6-ciu godzin ze mną) 3 godziny nauczania w kolejnym dniu i 2 godz rewalidacji w następnym no i 1 godz religii. Więc będzie miał nauczanie przez 3 dni. Tylko czy takie rozwiązanie jest możliwe i do przyjęcia. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 97. W mojej skromnej ocenie 6 godzin to za dużo, dla ucznia z upośledzeniem w stopniu znacznym, w ciągu jednego dnia.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 98. Witam,

  Szukam informacji czy dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego (norma intelektualna, zaburzenia w zachowaniu) muszę pisać IPET? Jest to uczeń klasy trzeciej. Będę wdzięczna za podpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 99. Nie piszemy IPETU. Pisaliśmy KIPU i PDW. Teraz i tego nie potrzeba. Pozostaje "biały dziennik" i dostosowanie w nim wymagań do możliwości ucznia.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 100. Dziękuję za odpowiedź. Też tak mówię mojej pani dyrektor, ale nie jest przekonana

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. :( może warto subtelnie podsunąć treść rozporządzenia :)
   A jeśli nie, to wykonać polecenie tak jak Pani Dyrektor zaleci.
   Pozdrawiam :)

   Usuń
 101. proszę o radę. Ja mam ucznia zagrozonego niedostosowaniem społecznym. Ma orzeczenie o kształceniu specjalnym. Niestety nie zostałprzyjęty do szkoły integracyjnej, a takie zalecenie ma w orzeczeniu. Wiem, ze musimy w szkole stworzyć mu IPET. Ale mam cały czas wątpliwość co do szkoły terapeutycznej. Jak wygląda droga załatwiania takiej szkoły. Czy przez Wydział edukacji. Nigdy nie miałam takiej sytuacji a dyrekcja nie ma pojęcia. Mama szkołę terapeutyczną próbowała załatwić sama. Proszę o radę w tej kwestii.
  Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 102. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 103. Tak, dla tego ucznia należy napisać IPET.
  Co do miejsca ucznia w szkole. Każda szkoła ogólnodostępna ma obowiązek zająć się uczniem z określonymi trudnościami. Zalecenie w orzeczeniu to jedna sprawa, należy traktować ją jako sugestię a nie "wyrok".
  Druga zaś sprawa to możliwości umieszczenia ucznia w stosownej placówce oraz chęć i zgoda rodzica. By umieścić ucznia w klasie/szkole terapeutycznej (jeśli taka w okolicy w ogóle jest)nie trzeba od razu interwencji Wydziału Oświaty. Pytanie czy zachowanie ucznia było zasygnalizowane w sądzie rodzinnym, czy ma kuratora sądowego, jakie działania podjęto w szkole i domu rodzinnym. Co udało się załatwić mamie? Sytuacja się nieco zmienia, jeśli uczeń ma kuratora lub szkoła wysyłała pismo do sądu sygnalizujące problemy. Musiałabym wiedzieć więcej by móc ocenić sytuację.
  Tu chodzi o człowieka, więc trudno jednoznacznie wyrokować. A może po prostu stworzyć uczniowi w szkole klimat do zmiany, dać wsparcie i szansę na poprawę. Tego teraz nie wiem?
  Pozdrawiam pięknie

  OdpowiedzUsuń
 104. Witam. W tym roku szkolnym otrzymałam zajęcia nauczania indywidualnego uczniów w szkole podstawowej i przedszkolu. Wiem, że zajęcia takie w szkole trwają 45 minut. A ile w przedszkolu - 45 minut czy 60 minut? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 105. To jest tak jak poniżej:

  § 7. 1.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.
  2.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ)z dnia 18 września 2008 r.w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 1 października 2008 r.)

  dobrej nocy :)

  OdpowiedzUsuń
 106. Proszę o radę. Czy zeszyty obserwacji prowadzimy dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na rewalidacji i nauczaniu indywidualnym czy tylko dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z informacji jakie uzyskałam od pedagoga specjalnego, mojej koleżanki Małgosi Trościańczyk, wynika, że zeszyty obserwacji prowadzimy tylko dla uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim.
   Pozdrawiam

   Usuń
 107. Witam. Chciałabym się dowiedzieć, czy program zajęć rewalidacyjnych zatwierdza tylko dyrektor, czy też muszą go podpisać rodzice. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 108. Powinien zapoznać się z nim rodzic i podpisać :)
  Dobranoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam, od niedawna pracuję w przedszkolu, prowadzę grupę 5-6 latków. Mam dziewczynkę z wadą serca, która jest agresywna dla swoich kolegów z grupy. Nie otrzymałam dokumentów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co powinnam założyć? IPET czy KIPU?

   Usuń
 109. Jakie elementy powinien zawierać aneks do IPETU ? Dokument tworzony był
  w zeszłym roku szkolnym, a w obecnym kontynuowane są zajęcia z dzieckiem
  i powiedziano, że należy napisać aneks na obecny rok szkolny. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam Panią,

   Przepraszam za długie milczenie, ale obowiązki i wielość napływających pytań nie pozwalają mi na tak szybkie odpowiedzi. IPET zwykle powstaje na etap edukacyjny zaś aneksem będzie wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Może też nim być jakaś modyfikacja IPET wynikająca z potrzeb ucznia, które się zmieniły od ostatniego roku szkolnego.

   Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając okresową ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

   (Rozp. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy pedagogiczno-psychologicznej z dn. 17.11 2010 r. z późn. zmianami)

   Pozdrawiam

   Usuń
 110. Witam Panią,

  Nie pracuję w przedszkolu, ale w świetle nowych przepisów już nie zakładamy KIPU, jeśli Pani dyrektor sobie tego życzy to może Pani taką kartę założyć. Nowe przepisy nie zabraniają tego, ale też nie ma Pani obowiązku tego robić. IPET należałoby założyć dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli już to widziałabym tutaj raczej opracowanie indywidualnego forma i metod pracy z dzieckiem chorym na serce i nie radzącym sobie z emocjami. Można to zrobić zakładając dziennik zajęć pozalekcyjnych (może mieć inny tytuł) i w nim zapisać główne wytyczne dotyczące pracy z dziewczynką.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 111. Warto też zapytać opiekuna prawnego dziewczynki o inne dokumenty, np. z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli je ma czy mógłby je udostępnić (gdyż nie musi).

  OdpowiedzUsuń
 112. Dzien dobvry, W swojej grupie przedszkolnej mam chłopca z auzyzmem, który ma orzeczenie z pp o potrzebie kształcenia specjalnego. Opracowałyśmy z zespolem IPET, czy musimy zakładac również KIPU i PDW? Z góry dziękuje za odpowiedź:)

  OdpowiedzUsuń
 113. Nie trzeba.

  IPET to dokument tworzony właśnie dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. A ten utworzyłyście :)
  POZDRAWIAM

  OdpowiedzUsuń
 114. Witam, pracuję w przedszkolu jako nauczyciel wspomagający z dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu znacznym. Powoływane są u nas zespoły i zakładane KPWIU czy jest to konieczne. Oczywiście IPET napisałam i przedstawiłam go na spotkaniu z Paniami z PPP.

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Po zmianie zapisów rozporządzenia Zespoły powoływane są tylko w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Tym dzieciom zakładamy IPET. Tak jak Pani to uczyniła.
   Pozdrawiam

   Usuń
 115. Witam, czy oryginał IPET, KIPU przekazujemy rodzicowi jeśli uczeń nie nie zmienia szkoły?Jak długo należy przetrzymywać dokumentacje Pomocy PP?

  OdpowiedzUsuń
 116. Takie dokumenty przekazujemy po ukończeniu określonego etapu edukacyjnego. Nawet jeśli pozostaje w tym samym budynku "nie zmienia" jej, tj przechodzi do gimnazjum, dokument musi trafić do rąk rodzica, aby ten przeniósł go do drugiej szkoły, choćby w tym samym budynku. Pani nie ma prawa przekazać ich bez zgody rodziców z powodu ochrony danych osobowych..Kopia pozostaje w szkole. Ile? Należy przestudiować instrukcję kancelaryjną -.tam takie konkrety powinny się znaleźć.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 117. Witam - mam pytanie czy dziecko mające opinię z 2009r, - było wtedy w pierwszej klasie, ma ważną opinię na sprawdzian, teraz jest w 6 klasie

  OdpowiedzUsuń
 118. Mam pytanie czy KIPU w 2012 r. było zakładane dla uczniów klasy 4, którzy szli nową podstawą programową czy również dla klas 5 i 6?

  OdpowiedzUsuń
 119. KIPU tworzyliśmy każdemu kto posiadał opinię poradni p-p lub nauczyciel uznał, że taki dokument należy mu założyć. Ten fakt nie miał nic wspólnego z podstawą programową :)
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 120. Witam,
  czy dla ucznia posiadającego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności tworzymy IPET czy raczej KIPU i PDW?
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
 121. Witam, jeśli uczeń nie ma orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wtedy piszemy KIPU i PDW, ale ta formuła została już zmieniona. Odstąpiono od tworzenie tej dokumentacji.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 122. Witam! Jestem nauczycielem w przedszkolu, rodzic dostarczył mi Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, jest początek kwietnia a dziecko od nowego roku szkolnego idzie do szkoły. Jakie kroki powinna podjąć placówka?

  OdpowiedzUsuń
 123. Placówka powinna objąć dziecko stosowną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Mimo, że mamy już kwiecień. Na zakończenie roku napisać zaś podsumowanie działań podjętych wobec dziecka. Trudno tu mówić o ewaluacji, bo czas zbyt krótki, ale jakieś spostrzeżenia i obserwacje warto poczynić.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 124. Napisałam w przedszkolu dla dziecka 5-letniego autystycznego IPET. Dziecko zostało przebadane i odroczone od obowiązku szkolnego. Zostaje od września dalej w przedszkolu. Czy w związku z tym muszę dla niej pisać nowy IPET czy wystarczy ten na którym pracowałam w tym roku lub jego nieznaczna modyfikacja. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 125. W mojej ocenie wystarczy modyfikacja uwzględniająca te elementy które należy objąć dalszą pracą z dzieckiem. IPET tworzymy na cały etap edukacyjny, a jedynie modyfikujemy zalecenia dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych założonych na kolejny rok. Pozdrawiam i życzę udanych wakacji i odpoczynku :)

  OdpowiedzUsuń
 126. Czy pracując z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym w ubiegłym roku na programie który dla niego napisałam muszę mu napisać nowy program czy mogę pracować nadal na tym samym Zaznaczam że dziecko nie zrobiło postępów aby coś nowego mu wprowadzać Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 127. Tak sobie myślę, że jeśli uczeń nie zrobił żadnych postępów to może właśnie z tego powodu warto byłoby zrobić drobne modyfikacje w programie, jeszcze szczegółowiej dostosować treści i zadania? Może coś drgnie? Tak to widzę. Nie pisać nowego tylko douzupełnić. Jak Pani to widzi?
  Pozdrawiam i życzę sukcesów

  OdpowiedzUsuń
 128. Witam. Chciałabym zapytać kto może pracować z dzieckiem autystycznym. Obecnie pracuję z dzieckiem autystycznym i mam ukończoną oligofrenopedagogikę oraz terapię pedagogiczną. Ale usłyszałam od dyrekcji że aby nadal z nim pracować muszę mieć ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z wczesnego wspomagania i rozwoju uczniów autystycznych. Czy to prawda i muszę ukończyć ten kurs aby nadal móc pracować z dzieckiem. Chodzi o dziecko autystyczne bez stwierdzonego stopnia upośledzenia umysłowego. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 129. Dzisiaj krótko, z uczniem z autyzmem mogą pracować osoby, które ukończyły pedagogikę specjalną w tym zakresie. Te kwestie reguluje Rozporządzenie MEN z dn. 12 marca 2009 roku (DZ.U. Nr 50, poz. 400 ze zm.). Zatem Pani dyrektor ma rację :). Dopytam jeszcze koleżanki pracujące z autystkami, aby mieć 100% pewność. Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 130. Dziękuję bardzo za informację i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 131. Pozwolę sobie zareklamować http://pedagogika-specjalna.edu.pl/
  Konspekty, materiały, opracowania dla pedagogów.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 132. Pewnie, jeśli jest coś fajnego zawsze trzeba propagować :) Dziękuję i pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 133. Witam. Mam pytanie. Uczniowi niepełnosprawnemu w stopniu znacznym, któremu na wniosek rodziców w lutym wydłużono etap edukacyjny na zakończenie roku nie wystawiamy świadectwa promocyjnego i go nie klasyfikujemy? A co dać mu na zakończenie roku? Czytałam że na wniosek rodziców można dać zaświadczenie. Ale jak powinno ono wyglądać? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 134. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 7.02.2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych uczeń taki nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje końcowego świadectwa. Można wydać zaświadczenie o przebiegu nauczania. Ministerialnego wzoru zaświadczenia brak.Pozdrawiam niemal wakacyjnie :)

  OdpowiedzUsuń
 135. Witam. Mam pytanie. Od września będę miała nauczanie indywidualne z dzieckiem autystycznym z upośledzeniem w stopniu lekkim w klasie I SP. Będzie miało zajęcia z klasą a na nauczanie indywidualne (6 godz. tygodniowo) będę go zabierała z klasy do innej sali. Czy w związku z tym muszę dla tego dziecka pisać jakiś osobny plan, czy tylko dostosować ogólny program jaki będzie z klasą realizowała nauczycielka klasy I? Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 136. Tak, należy dokonać na wstępie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz napisać Indywidualny Program Edukacyjno_Terapeutyczny z racji choćby posiadania przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie ma znaczenia czy dziecko uczy się w klasie integracyjnej czy ogólnodostępnej. Takiemu dziecku jak Pani na pewno wie przysługują szczególne przywileje. Takie dziecko winno mieć także 2 godziny rewalidacji. Pozdrawiam serdecznie. I udanego startu :)

  OdpowiedzUsuń
 137. Krótkie pytanie, choć widzę, ze post sprzed lat... Dla tych co tworzymy IPET tworzymy też KIPU?

  OdpowiedzUsuń
 138. Nie tworzymy KIPU. Teraz obowiązuje nas Rozporządzenie z 30 kwietnia 2013 roku. IPET tworzymy dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokonujemy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń