środa, 28 października 2015

Homo tabletis

Kiedy i jak udostępniać dzieciom  do 6 roku życia media elektroniczne by nie zaburzać ich rozwoju?

Zachęcam do obejrzenia spotu TV  i rozważenia!

 

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona jest przez Fundację Dzieci Niczyje. Dedykowana jest  rodzicom dzieci w wieku od 0 do 6 lat.Pozdrawiam 
Pedagog w akcji

piątek, 12 września 2014

Zwolnienie z drugiego języka obcego


Jak to jest?


Kogo można zwolnić z nauki drugiego języka obcego?
  • ucznia z wadą słuchu, 
  • głęboką dysleksją rozwojową, 
  • afazją, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim zwalniamy na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych -Ramowy plan nauczania dla gimnazjum, w tym specjalnego, z wyjątkiem gimnazjum specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.(zał. 6a).

Warto by szkoła opracowała swoją procedurę zwalania uczniów z drugiego języka obcego. Poniżej zamieszczam procedurę obowiązującą w mojej szkole.Proponuję także wzór wniosku dla rodzicówTo jest podstawa_fundament!!!

Pozdrawiam
PwA

poniedziałek, 8 września 2014

Pomoc państwa w zakresie dożywiania


Witajcie :)
Istnieje możliwość objęcie pomocą w formie posiłku dzieci i młodzieży bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego!

Poniżej komunikat Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie. Zapraszam do zapoznania się z nim.
Pozdrawiam 
PwA


niedziela, 31 sierpnia 2014

Wyprawka szkolna 2014-2015


Wakacje się skończyły :(Organizujemy się do pracy na wszystkich szkolnych frontach. Poniżej zamieszczam komunikat dotyczący realizacji programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Zawarte są w nim niezbędne informacje dotyczące warunków ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015  

Informacje zaznaczone na kolor żółty dotyczą gimnazjalistów :)

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ  
DO 5 WRZEŚNIA WŁĄCZNIEŻyczę Wam i sobie szczęśliwego i spokojnego nowego roku szkolnego 

Pozdrawiam
Pedagog w akcji :)

Poniżej wakacyjna reminiscencja :)


czwartek, 28 sierpnia 2014

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny 2014-15Zasady przyznawania 
stypendium szkolnego


1.      Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r.

2.      Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U.2013.182 ze zmianami), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

·  bezrobocia,
·  niepełnosprawności,
·  ciężkiej lub długotrwałej choroby,
·  wielodzietności,
·  braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
·  alkoholizmu lub narkomanii,
·  rodziny niepełnej,
·  zdarzenia losowego.

3.      Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
·  stypendium szkolne,
·  zasiłek szkolny

4.      Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:
·  wniosek rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia,
·  wniosek dyrektora szkoły. 

5.        Do wniosku należy dołączyć:

·  stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
·  w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony;
·  w przypadku zasiłku szkolnego dodatkowo zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.


Poniżej regulamin udzielania pomocy materialnej na terenie Miasta Lublin

Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym from Aga Szajda

Znowu do szkoły :), nowe zakupy i wydatki :(


Pozdrawiam serdecznie
PwA

sobota, 17 maja 2014

LUBELSKI FESTIWAL NAUKITym, którzy jeszcze nie wiedzą lub zapomnieli przypominam, że w dniach 20-26 września 2014 roku odbędzie się kolejny XI  Lubelski Festiwal Nauki, którego głównym koordynatorem jest Politechnika Lubelska.

Hasłem tegorocznego LFN jest NAUKA BEZ BARIER.

W Festiwalu uczestniczą wszyscy - od przedszkolaków, przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do dorosłych - rodzice, dziadkowie etc.

W  tym roku planowane są projekty adresowane do:
  • zainteresowanych naukami ścisłymi i tych o zainteresowaniach artystycznych,
  • uważających, że nauka jest fascynująca i tych którzy myślą, że jest zbyt trudna,
  • tych, którzy postrzegają świat wszystkimi zmysłami i tych, których niektóre zmysły nie są w pełni rozwinięte. projekty.
Po szczegółowe informacje można sięgnąć wchodząc na stronę: http://www.festiwal.lublin.pl/.

Warto już dzisiaj powiadomić i tej inicjatywie dyrektorów szkół i zgłosić klasy na wybrane wybrane przedsięwzięcia, warsztaty, filmy czy pokazy.

Zachęcam szczerze!
Zaszczepiajmy w naszym młodym pokoleniu ambicję i potrzebę samorozwoju, poznawania świata i ludzi.


Pozdrawiam
PwA

poniedziałek, 24 marca 2014

Czy kary mają jakąkolwiek skuteczność?
Po opublikowaniu prezentacji o rodzajach kar, otrzymałam taką wiadomość:

Witam, interesuje mnie też ta właśnie tematyka związana z wychowaniem. Mam pytanie - czy Pani doświadczenie potwierdza, że kary mają jakąkolwiek skuteczność? Jeżeli tak to jaką i czy w wielu przypadkach nie powodują więcej złego? 
Pozdrawiam 
PS. Bardzo ciekawie o karaniu i nagradzaniu mówi "Porozumienie bez przemocy".... 

Na temat kar i ich skuteczności można by wiele dyskutować. Cieszę się, że Ktoś o to zapytał, poczynił głębszą refleksję...

W mojej ocenie należy rozróżnić kary od konsekwencji.KARA - to niewłaściwe zachowanie dorosłego za niewłaściwe zachowanie dziecka (moja definicja :)

Inaczej jeszcze rzecz ujmując (za J. Rumpfem) "... to każde zachowanie, które rani drugą osobę. Polega na przymusie, poniżeniu, obrazie, przemocy (bicie) i nie jest obroną konieczną. Kary również polegają na przypisywaniu dzieciom pewnych cech: "Jesteś niedobry, zły, głupi; i tak nic z ciebie nie będzie" lub obrzucaniu obelgami, jak "głupek, głupia gęś, nicpoń, bezczelny typ".

KARA może być skuteczna, ale rodzi gniew, strach, chęć odwetu, poczucie poniżenia. 

KONSEKWENCJE zaś to NIE KARY!!!

Konsekwencja to właściwa reakcja dorosłego na niewłaściwe zachowanie dziecka.

KONSEKWENCJE mogą nie podobać się dzieciom, ale nie wywołują gniewu i buntu. 

Zatem skuteczność wymierzania kary zależy od:


1. akceptowania przez dziecko norm i zasad, za przekroczenie których dziecko jest karane
2. istnienia pozytywnego związku uczuciowego między karanym dzieckiem a osobą wymierzającą karę,      powinna to być osoba znacząca dla niego
3.  zaistnienia kary natychmiast po wystąpieniu reakcji negatywnej
4.  adekwatności kary do przewinienia dziecka
5. możliwości alternatywnej reakcji, innej niż agresywna.

To tak po krótce. Sądzę, że temat się rozwinie w kolejnych odcinkach.

Pozdrawiam serdecznie
Pedagog w akcji


poniedziałek, 17 marca 2014

Gradacja kar


Koniec leniuchowania!Wraz z nadejściem wiosny wracam do akcji. Przepraszam za 3 miesięczny letarg. Ale zima i mnie pokonała. Teraz powinno być już tylko lepiej :)


styczeń 2014_Izrael

A na dobry początek coś na temat KAR, a zwłaszcza ich stopniowania. Dla nas pedagogów, zwłaszcza młodych, ale i tych starszych także, wciąż dużą trudność sprawia wymierzanie kar uczniom. Jak to robić, by było mądrze i konsekwentnie? Byśmy nie stracili autorytetu i jednocześnie byli szanowani przez naszych podopiecznych.

Poniższą prezentację proszę traktować jako pomysł, przykład, propozycję, a nie wyrocznię :)